ติดต่อเรา


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Research and Development Institute

ที่อยู่ :: 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์ : 0-3453-4030,0-3453-4059-60 ต่อ 211,213 โทรสาร : 0-3453-4030

Website สถาบันวิจัยและพัฒนา :: https://rdi.kru.ac.th/

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :: https://www.kru.ac.th/kru/