ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญบรรณาธิการวารสาร, ผู้ดูแลวารสารในระบบ ThaiJO หรือผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง “แนะนำระบบ ThaiJO2.0 เวอร์ชั่นใหม่” หมดเขตลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่เพิ่มข้อมูล : 03-02-2022 15:19:39 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 03-02-2022 15:19:39

รายละเอียด »
ประกาศปรับปรุงเว็บไซต์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่้อการใช้งานเว็บไซต์

วันที่เพิ่มข้อมูล : 27-01-2022 15:52:40 | แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 27-01-2022 15:52:40

รายละเอียด »

ทั้งหมด 2 ฉบับ | จำนวน 1 หน้า : 1